Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi

Jaunumi

LDDK īsteno Eiropas Savienības projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē

Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akta paraugs

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs termogrāfijā

Informācija pirmreizējās sertifikācijas pretendentiem

Informācija par sertifikātu derīguma pārbaudi

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

LEEA izsludina ikgadējo energobūvnieku konkursu

Sertificēto būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

22. februāra (2017) LEEA valdes sēdes dienaskārtība

Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa par 2017. gadu - termiņš 1. aprīlis

LEEA darbības plāns un darbības virzieni 2017. gadam

Informācija būvspeciālistiem par SpecSC dokumentu pieņemšanas laikiem

Seminārs "Būvju ugunsdrošības risinājumi" 07.02.2017.

Seminārs elektroietaišu projektētājiem 09.12.2016.

Informācija sertificētajiem būvspeciālistiem, kuriem 2016. gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš

LEEA 95. gadskārtas jubilejas konference

ARHĪVS