Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija
Jaunumi

Jaunumi

Aicinājums LEEA juridiskajiem biedriem

20. oktobra (2016) LEEA paplašinātās izbraukuma valdes sēdes dienaskārtība

Tuvojas vienīgā Baltijas biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstāde „RIGA COMM 2016”

Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa par 2016. gadu - termiņš 1. aprīlis

Būvspeciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs

Informācija būvspeciālistiem par SpecSC dokumentu pieņemšanas laikiem

Seminārs "Instalācijas un kabeļi - to dažādās konstrukcijas un standarti" 13.09.2016.

LEEA SpecSC klientu aptaujas rezultāti par sertificēšanas procesa novērtējumu 2016. gadā

Informācija sertificētajiem būvspeciālistiem, kuriem 2016. gadā beidzas sertifikāta derīguma termiņš

ARHĪVS