Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība

 Reģistrācija slēgta
 
9
Kategorija
Seminārs
Datums
2019-10-03 09:00 - 17:00

 

Kvalifikācijas celšanas apmācības elektroietaišu projektētājiem
 sertifikācijas virzienā

 “Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība”

 

2019.gada 3.oktobrī

Šmerļa ielā 1, Rīgā, 9.stāva 905.kab.

DIENASKĀRTĪBA

8.30 - 9.00

Dalībnieku reģistrācija

 

9.00 - 9.30

Zibens veidošanās. Zibensaizsardzības sistēmas struktūra. Normatīvie dokumenti un standarti.

Ģirts Dziedātājs

9.30 - 12.00

Zibensbojājuma risku pārvaldības pamatprincipi (LVS EN 62305-2). Būves riska faktoru un riska komponenšu noteikšana un novērtēšana. Aizsardzības pasākumi riska mazināšanai.
Praktiskais aprēķins. Būves zibens uztveres laukuma aprēķināšana.

Einārs Rubenis

12.00 - 12.30

Kafijas pauze

 

12.30 - 13.00

Praktiskais aprēķins. Ieskats riska aprēķina datorprogrammā.

Einārs Rubenis

 

13.00 - 16.00

Zemētājsistēmas uzdevumi, veidi, ierīkošanas principi un pielietojamie materiāli.

Potenciālu izlīdzināšanas būtība, uzdevumi, veidi, nepieciešamības izvērtēšana, sistēmas izveide un pielietojamie materiāli.

Praktisks piemērs potenciālu izlīdzināšanas sistēmas izveidei.

ZPA fizikālā nozīme, pārspriegumu klasifikācija. Pārspriegumu ierobežošanas princips. Zibensaizsardzības zonu (LPZ) koncepcija. Pārspriegumaizsardzības ierīču veidi, izvēle, kooridnācija un izvietojums TN-C-S tīklā.

Ģirts Dziedātājs

16.00 - 16.30

Praktiskais aprēķins. Pārspriegumaizsardzības pasākumu izvēle objektā.

Ģirts Dziedātājs

16.30 -16.40

Apliecību izsniegšana

 

 

Apgūstot apmācību tēmas, kursanti: 

  • izprot parametrus, kuri iespaido risku komponentes, un riska aprēķinu būtību, lai noteiktu zibensaizsardzības sistēmas klasi un nepieciešamos aizsardzības pasākumus;
  • prot izvērtēt, zibensaizsardzības zemētājsistēmas izveidi, kā un no kādiem materiāliem to veidot;
  • izprot potenciālu izlīdzināšanas nepieciešamību un prot izvēlēties atbilstošu tehnoloģisko risinājumu un atbilstošus materiālus;
  • prot izvēlēties nepieciešamo pārspriegumaizsardzības ierīci un izvietojumu atbilstoši projektējamā objekta inženierkomunikāciju tīklam.

Apmācību noslēgumā tiek izsniegta apliecība par kvalifikācijas celšanu (9 akad. stundas).

Maksa: 120.00 EUR (plus PVN)

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt: 67240649.

 
 

Uztur iCagenda