Aktuālās ugunsdrošības prasības elektroinstalācijā un veicot darbus elektroietaisēs

Kategorija
Seminārs
Datums
2020-02-13 09:30 - 16:20

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas (LEEA)

Aktuālās ugunsdrošības prasības elektroinstalācijā un veicot darbus elektroietaisēs”

2020.gada 13.februārī

Šmerļa ielā 1, Rīgā, 11.stāva zālē

DIENASKĀRTĪBA

9.30-10.00

Dalībnieku reģistrācija

10.00 - 10.30

 • Ievads. Ugunsgrēku iemesli.Degšanas procesa būtība un bīstamība.

Valentīns Buiķis

10.30 - 11.00

 • Ugunsdrošības sistēma Latvijā un ugunsdrošības noteikumu UN-238 sastāvdaļas.

 • Galvenās ugunsdrošības noteikumu UN-238 prasības saistībā ar elektroiekārtām un instalācijām.

11.00 - 12.00

 • Elektroiekārtu un instalāciju ugunsbīstamība. Ugunsbīstamie darbi.

 • Elektroinstalāciju līniju blīvējošās sistēmas.

12.00 - 12.30

Kafijas pauze

12.30 - 13.30

 • Elektriskie mērījumi atbilstoši MK Nr. 238 (Ugunsdrošības noteikumi).

 • Kabeļu un vadu izolācijas pretestības pārbaude. Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības pārbaude.

 • Zibensaizsardzības sistēmu pārbaudes tehniskie jautājumi.

Mihails Jaloveckis

13.30 - 14.30

 • Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude (termogrāfiskie mērījumi).

Andrejs Vasiļjevs

14.30 - 15.45

 • Ugunsgrēku risku izraisošās komponentes zibensaizsardzības jomā pēc LBN 261-15 un LVS NE 62305-2.

 • Kļūdas zibensaizsardzības projektēšanā un izbūvē. Ekspertīzes.

Einārs Rubenis

15.45 - 16.00

Diskusijas

16.00 - 16.20

Semināra apliecību izsniegšana

Maksa EUR 50.00 (bez PVN).

Pietikšanās elektroniski

 
 

Uztur iCagenda