Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās

LEEA SpecSC veic būvspeciālistu sertifikāciju personām, kas atbilst Būvniecības likuma un MK noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un pastāvīgās prakses uzraudzības noteikumi“ minētajām prasībām, šādās reglamentētajās darbības sfērās:

  • Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 vadīšana
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 110 kV līdz 400 kV vadīšana

 

  • Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV būvuzraudzība
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 1 kV līdz 35 kV būvuzraudzība
  • Elektroietaišu izbūves darbu no 110 kV līdz 400 kV būvuzraudzība

 

  • Elektroietaišu līdz 1 kV projektēšana
  • Elektroietaišu no 1 kV līdz 35 kV projektēšana
  • Elektroietaišu no 110 kV līdz 400 kV projektēšana

Sertifikātā reglamentētajā sfērā norāda attiecīgo virzienu šeit, kurā sertifikācijas pretendents ir apliecinājis savu kompetenci.

Aktīvā pozīcija: Sākums Sertifikācija reglamentētajās sfērās