Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA) ir nozares uzņēmumu asociācija, kas apvieno juridiskas un fiziskas personas, kuras nodarbojas ar:


• enorgosistēmas apgādes drošuma un stabilitātes problēmām;
• energosistēmas perspektīvas attīstības problēmām;
• profesionālās izglītības problēmām, sagatavojot energosistēmas bakalaurus, inženierus un maģistrus projektēšanai, vadībai, būvuzraudzībai un ekspluatācijai;
• dažādu elektroiekārtu un aparatūras ražošanu;
• elektromontāžas, rekonstrukcijas un remonta darbiem,
• projektēšanu (elektrības ražošanā, pārvaldē, sadalē, elektroapgādē, automātikā u.c.);
• konsultāciju un citu pakalpojumu sniegšanu.

LEEA savu darbību uzsāka kā reģistrēta biedrība 2007. gada 22. jūnijā, saplūstot Latvijas Elektroenerģētiķu biedrībai (LEB) un Latvijas Energobūvniecības asociācijai (LEBA). LEEA šobrīd ietilpst 55 juridiskas firmas un 200 fiziskās personas, kuru kopējais bruto apgrozījums pārsniedz 1.28 miljardus eiro gadā.